Pediatria pre prax 2/2011

Fyzickou aktivitou indukovaná bronchokonstrikcia u detí a adolescentov

doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Respiračné symptómy v súvislosti s fyzickou aktivitou, predovšetkým športom, udáva významné percento pacientov s astmou, ale aj jedincov bez astmy. Samotná anamnéza je málo špecifická a liečba výlučne na jej základe povedie k nesprávnej liečbe v polovici prípadov. Každý pacient vyžaduje širšiu diferenciálnu diagnostiku a objektívne potvrdenie bronchokonstrikcie pomocou záťažového funkčného pľúcneho vyšetrenia. Fyzickou aktivitou indukovanú bronchokonstrikciu vieme efektívne ovplyvniť farmakologickými, ale aj nefarmakologickými prostriedkami. Cieľom je umožniť deťom a mladým ľuďom pokračovať v pravidelnej športovej aktivite a podporovať zdravý spôsob života.

Kľúčové slová: astma, fyzickou aktivitou indukovaná bronchokonstrikcia, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Exercise induced bronchoconstriction in children and young people

Respiratory symptoms related to physical activity, mostly sport activities are reported by substantial percentage of patients with asthma and individuals without asthma as well. Symptom history alone has a low specificity and therapy based exclusively on symptoms will be inappropriate in half of the cases. Thus every patient requires a broader differential diagnosis and objective confirmation of bronchoconstriction by a challenge pulmonary function testing. Exercise induce bronchoconstriction can be effectively treated by pharmacologic and non-pharmacologic management. The aim is to allow children and young people to continue in regular exercise and encourage a healthy life-style.

Keywords: asthma, exercise induced bronchoconstriction, diagnosis, therapy.