Pediatria pre prax 3/2007

DIAGNOSTIKA A LIEČBA PARAPNEUMONICKÝCH VÝPOTKOV U DETÍ

MUDr. Anna Feketeová

Pleurálne výpotky sú častých sprievodným znakom závažných pneumónií. V dôsledku častého používania ATB a nárastu primárnych i sekundárnych imunodeficientných stavov sa zvýšila incidencia komplikovaných pneumónií, ktoré sú sprevádzané parapneumonickými výpotkami. Zlatým štandardom v diagnostike sú zobrazovacie metódy a to RTG hrudníka a ultrazvukové vyšetrenie pleury, na zistenie vyvolávajúcej príčiny je dôležitá aj exaktná mikrobiologická diagnostika. V manažmente výpotkov sa okrem antibiotík odporúča pleurálna punkcia a v indikovaných prípadoch pleurálna drenáž či fibrinolytická liečba.

Kľúčové slová: parapneumonický pleurálny výpotok, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PARAPNEUMONIC EFFUSION IN CHILDREN - DIAGNOSIS AND THERAPY

Pleural effusion (PE) is a common feature of severe pneumonias. The incidence of complicated pneumonia with parapneumonic effusions is arising because of frequent antibiotics use and rising of primary and secondary imunodeficiencies. Image- guided methods a, i.e. chest X ray, pleural ultrasonography and CT are the gold standard of diagnosis. Exact micriobiologic examination is a very important to determine the underlying cause of PE. Management of pleural effusion includes antibiotics, pleural punction, and pleural drainage with fibrinolytic therapy in indicated cases also.

Keywords: parapneumonic pleural effusion, diagnosis, therapy.