Pediatria pre prax 2/2013

Diagnostika a léčba tonzilitid u dětí

doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Hltan představuje místo prvního styku organizmu s okolím, a proto zde probíhá řada zánětů. Jsou-li záněty lokalizovány především na oblast mandlí, mluvíme o angínách. Záněty hltanu jsou nejčastěji virové etiologie, z bakteriálních agens jsou záněty způsobeny nejčastěji pyogenním streptokokem sk. A. Diagnostika onemocnění je založena na klinickém vyšetření, dle potřeby i laboratorním (CRP, mikrobiologické vyšetření a další). Virové záněty jsou obvykle méně závažné a jsou léčeny symptomaticky, bakteriální záněty pak antibiotiky. Lékem volby u streptokokových infekcí je penicilin, který je třeba užívat 10 dní. Penicilin naopak není vhodný u recidivujících zánětů, u kterých jsou indikována antibiotika širokospektrá. Tonzilektomii lze zvážit při recidivách zánětů mandlí a je indikována, opakují-li se záněty mandlí 7× po dobu 1 roku, 5×/2 roky či 3×/3 roky. Při rozhodování o tonzilektomii je ale vždy třeba postupovat individuálně v závislosti na potížích, věku a dalších faktorech.

Kľúčové slová: angína, tonzilitida, diagnostika, mikrobiologie, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnosis and treatment of tonsillitis in children

The pharynx is the site of first contact of the body with the environment; therefore, a lot of inflammatory processes occur here. If an inflammation is mainly confined to the area of the tonsils, it is referred to as tonsillitis. Pharyngitides are most frequently of viral etiology, with group A Streptococcus pyogenes being the most common bacterial agent. They are diagnosed based on clinical examination and, if necessary, laboratory investigations (CRP, microbiological examination, etc.). Non-serious inflammatory processes are treated symptomatically and those caused by bacteria with antibiotics. Penicillin is the drug of choice in streptococcal infections and has to be taken for ten days. By contrast, penicillin is not suitable in recurrent inflammations in which broad-spectrum antibiotics are indicated. Tonsillectomy may be considered in recurrent tonsillitis and is indicated if there are seven episodes of tonsillitis in one year, five episodes for two consecutive years, or three episodes per year for three consecutive years. When considering tonsillectomy, however, an individual approach is always required depending on the complaints, age, and other factors.

Keywords: tonsillitis, diagnosis, microbiology, treatment.