Pediatria pre prax 4/2023

Akutní rinosinusitidy u dětí

MUDr. Pavel Horník, MUDr. Josef Macháč

Akutní rinosinusitida (ARS) je v ordinaci pediatra, méně často otorinolaryngologa velmi častým onemocněním. V současné době se jak diagnostika, tak léčba řídí doporučeními EPOS 2020. Diagnostika je založena na symptomech nemoci – anamnéze (typ, délka a závažnost potíží) a na klinickém vyšetření. Etiologie je většinou virová (léčba je symptomatická) s event. možnou bakteriální superinfekcí (léčba antibiotiky ATB). Prvním lékem volby je fenoxymetylpenicilin. Většina infektů probíhá nekomplikovaně, k ORL lékaři odesílá praktik pacienta při nezlepšení po 10 dnech, při recidivující ARS nebo při prvních známkách komplikací (tzv. alarmující příznaky).

Kľúčové slová: akutní rinosinusitida, děti, diagnóza, léčba, komplikace

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Acute rhinosinusitis in children

Acute rhinosinusitis (ARS) is a very common disease in the office of a pediatrician or, less often, an otorhinolaryngologist. Currently, both diagnosis and treatment follow the recommendations of EPOS 2020. Diagnosis is based on symptoms of the disease – history (type, duration and severity of problems) and on clinical examination. The etiology is mostly viral (treatment is symptomatic) with eventual. possible bacterial superinfection (treatment with ATB antibiotics). The first drug of choice is fenoxymetylpenicilin. Most infections are uncomplicated, the practitioner sends the patient to an ENT doctor if there is no improvement after 10 days, in case of recurrent ARS or at the first signs of complications (so-called alarming symptoms).

Keywords: acute rhinosinusitis, children, diagnosis, treatment, complications