Paliatívna medicína a liečba bolesti 2e/2015

Paliatívna medicína a starostlivosť na Slovensku

MUDr. Kristina Križanová, MUDr. Andrea Škripeková

Sumarizujeme históriu paliatívnej a hospicovej starostlivosti na Slovensku za 25 rokov jej postupného rozvoja.

Kľúčové slová: paliatívna medicína, hospicová starostlivosť, Slovensko.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Palliative medicine and care in Slovakia

We summarize the history of palliative and hospice care in Slovakia in the course of its development for 25 years.

Keywords: palliative medicine, hospice care, Slovakia.