Neurológia pre prax 1/2018

Využitie stanovenia voľných ľahkých reťazcov imunoglobulínov v diagnostike sclerosis multiplex

Mgr. Ľubica Jesenská, MUDr. Daniel Čierny, PhD., MUDr. Lenka Plicová, Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Práca sa zaoberá stručným prehľadom markerov používaných v laboratórnej diagnostike sclerosis multiplex. Zamerali sme sa na stanovenie voľných ľahkých reťazcov imunoglobulínov a jeho využitie v procese diagnostiky sclerosis multiplex.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, diagnostika, mozgovomiechový mok, voľné ľahké reťazce

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Application of determination of free light chains of immunoglobulins in the diagnosis of multiple sclerosis

This work gives a brief review of the markers used in the laboratory diagnosis of multiple sclerosis. We focus on the determination of free light chains of immunoglobulins and its possible application in the process of diagnosis of multiple sclerosis.

Keywords: multiple sclerosis, diagnosis, cerebrospinal fluid, free light chains