Neurológia pre prax 1/2011

Tardivní dystonie

MUDr. Michal Maršálek, CSc.

Tardivní dystonie je chronická symptomatická porucha extrapyramidového systému, vyvolaná dlouhodobou léčbou antipsychotiky. Diferenciálně diagnosticky se musí vyloučit tardivní dyskineze, akutní dystonie a dystonie jiného původu. Rizikovými faktory poruchy je mladší věk, mužské pohlaví a přítomnost dalších hyperkinetických extrapyramidových příznaků. V léčbě se doporučuje vysazení antipsychotik, podání GABAergika, anticholinergika, případně clozapinu, lokálně injekce botulotoxinu a hluboká mozková stimulace.

Kľúčové slová: tardivní dystonie, diagnostika, patofyziologie, epidemiologie, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Tardive dystonia

Tardive dystonia is chronic symptomatic disorder of extrapyramidal system induced by long-term treatment with antipsychotics. Tardive dyskinesia, acute dystonia and dystonias of another origin must be ruled out in differential diagnosis. Younger age, male gender, and presence of other hyperkinetic extrapyramidal syndromes seem to be the main risk factors. Antipsychotic withdrawal, GABAergic agents, anticholinergics, clozapine, botulinum toxin injection, and brain deep stimulation are recommanded for managing TDt.

Keywords: tardive dystonia, diagnosis, pathophysiology, epidemiology, treatment.