Neurológia pre prax 3/2015

Chyby a omyly v diagnostice roztroušené sklerózy

MUDr. Jiří Piťha

Pozdní stanovení diagnózy roztroušené sklerózy vede k prodlevě v zavedení léčby ovlivňující průběh onemocnění a tím horší prognóze. V případě falešně pozitivní diagnózy kromě neúčelně vynaložených finančních prostředků vystavujeme pacienta rizikům nežádoucích účinků léků. Je třeba věnovat patřičnou pozornost analýze anamnestických údajů, správnému zhodnocení klinického vyšetření a realisticky interpretovat pomocná vyšetření.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, diagnostika, léčba, chyby, omyly.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Errors and mistakes in diagnosing multiple sclerosis

The late establishment of the diagnosis of multiple sclerosis results in delay in treatment initiation, affecting the course of the disease, and thus in poorer prognosis. In the case of a false positive diagnosis, in addition to funds being expended inappropriately, the patient is exposed to the risk of adverse drug effects. Particular attention has to be paid to patient history data analysis, proper assessment of clinical evaluation, and realistic interpretation of auxiliary examinations.

Keywords: multiple sclerosis, diagnosis, treatment, errors, mistakes.