Dermatológia pre prax 4/2010

Launois-Bensaude syndrom

MUDr. Alena Štukavcová

Je popsán případ 56letého muže s benigní symetrickou lipomatózou (Launois-Bensaude syndrom) s masivními symetrickými tukovými depozity v oblasti krku, ramenního pletence, paží a hrudníku. Toto vzácné onemocnění benigní povahy je nejčastěji asociováno s chronickým alkoholizmem a hepatopatií, což se prokázalo i v našem případě. Pacienti většinou pociťují zátěž více po stránce psychické než somatické, mohou se vyskytnout komplikace vyžadující chirurgickou intervenci. Terapie je obtížná s častými recidivami, metodou volby je liposukční ošetření kombinované doplňkovou terapií a režimovými opatřeními.

Kľúčové slová: benigní symetrická lipomatóza, Launois-Bensaude syndrom, etiologie, diagnóza, terapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Launois-Bensaude syndrome

The case reports a 56-year-old man with benign symmetric lipomatosis (Launois-Bensaude syndrome) showing massive symmetrical fatty deposits in the regions of the neck, shoulder, upper arm and thorax. This rare benign disease is most frequently associated with chronic alcoholism and hepatopathy what has been confirmed in our case. Patients mostly suffer more mentally than physically from the disfigurement of their body. In severe cases complications occur and have to be solved by a chirurgical intervention. The therapy is difficult with frequent relapses. Liposuction is a method of treatment combined with complementary therapy.

Keywords: benign symmetric lipomatosis, Launois-Bensaude syndrome, etiology, diagnosis, therapy