Via practica 12/2005

Práca psychológa v obezitologickej ambulancii

MUDr. Dagmar Onačilová

V psychologickej ambulancii sa v poslednom čase častejšie stretávame s obéznym pacientom. Z nášho hľadiska definujeme problém vzniku obezity, zameriame sa na diagnostiku osobnosti, psychologické poradenstvo, profylaxiu a edukáciu. Pre komplexnosť liečby využívame individuálny prístup, neskôr formu skupinovej terapie.

Kľúčové slová: obézny pacient, kognitívno-behaviorálna terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PSYCHOLOGICAL WORK WITH OBESITY AT AMBULATORY CARE FACILITY

Patients with obesity diagnose often visit our psychological practice. In this article we define genesis of obesity, its evaluation, psychological consulting, prophylaxis and patient education. In therapy we use individual approach and later also group therapy.

Keywords: obese patient, cognitive-behavioral therapy.