Via practica 4/2021

Osteoporóza v ordinaci praktického lékaře

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Osteoporóza je jedním z vůbec nejčastějších onemocnění moderní medicíny a její následky jsou o to horší, že rozvoj choroby je plíživý a dlouhodobě bezpříznakový. Role praktických lékařů je při enormní prevalenci choroby zcela zásadní, především ve včasné diagnostice a záchytu nemocných. Jednoduché výpočetní pomůcky mohou výrazným způsobem zlepšit záchyt vysoce rizikových nemocných. Rozhodující diagnostické posouzení musí být provedeno na specializovaných pracovištích, základní terapeutické postupy – suplementace vápníkem a vitaminem D, zdravá životospráva, pohybová aktivita a prevence pádů je plně v rukou praktických lékařů. Spolupráce se specializovaným pracovištěm výrazně zlepší compliance pacienta a celkovou prognózu.

Kľúčové slová: osteoporóza, diagnostika, léčba, FRAX

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Osteoporosis in the general practitioner’s office

Osteoporosis is one of the most common diseases in modern medicine, and its sequelae are all the worse because the development of the disease is insidious and asymptomatic in the long term. Given the enormous prevalence of the disease, the role of general practitioners is of utmost importance, particularly in terms of early diagnosis and patient identification. Simple calculation aids can significantly improve identification of high-risk patients. While the key diagnostic assessment must be performed at specialized centres, the basic therapeutic processes – calcium and vitamin D supplementation, healthy lifestyle, physical activity, and prevention of falls – are entirely in the hands of general practitioners. Collaboration with specialized centres significantly improves patient compliance and overall prognosis.

Keywords: osteoporosis, diagnosis, treatment, FRAX