Via practica 6/2014

Osteoporóza u mužů

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

Osteoporóza u mužů je chorobou se stále vzrůstající incidencí. I přes řadu specifik mužského skeletu a jeho vývoje v průběhu života jsou diagnostická i terapeutická kritéria odvozována od přístupu k osteoporóze u žen. Muži se zlomeninou proximálního femoru mají velmi významně horší prognózu proti ženám v této klinické situaci. U mužů je vždy potřeba velmi pečlivě pátrat po možných sekundárních příčinách onemocnění. Z hlediska terapeutického má data a schválení na léčbu mužské osteoporózy podstatně méně přípravků než u osteoporózy u žen. Nejnověji je v léčbě osteoporózy u mužů schváleno užívání stroncium ranelátu.

Kľúčové slová: osteoporóza u mužů, diagnostika, terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Osteoporosis in men

Osteoporosis in men is a condition with an ever-increasing incidence. In spite of numerous specific features of the male skeleton and its development throughout life, both the diagnostic and therapeutic criteria are derived from the approach to osteoporosis in women. Men with proximal femoral fracture have a very significantly worse prognosis than women in this clinical situation. In men, it is always necessary to very carefully search for possible secondary causes of the disease. In therapeutic terms, data and approval for the treatment of male osteoporosis are available for substantially fewer products than in the case of osteoporosis in women. Most recently, since this year, the use of strontium ranelate has been approved for the treatment of osteoporosis in men.

Keywords: osteoporosis in men, diagnosis, treatment.