Via practica 11/2008

LÉČBA ESENCIÁLNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

MUDr. Milena Dolejšová, doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

V článku jsou stručně předkládána základní doporučení a postup při léčbě primární (esenciální) arteriální hypertenze. Pojem prehypertenze je rozveden vzhledem k nedávno uvedeným výsledkům studie týkající se možnosti prevence rozvoje hypertenze. Jsou zde uvedeny příklady kombinací jednotlivých tříd antihypertenziv při přidružených nemocech hypertonika.

Kľúčové slová: hypertenze, prehypertenze, doporučení, úprava životního stylu, kombinace antihypertenziv

stiahnuť celý článok v pdf

TREATMENT OF ESSENTIAL ARTERIAL HYPERTENSION

The article briefly presents basic guidelines and proceeding in treatment of primary (essential) arterial hypertension. The term pre-hypertension is analyzed in view of recent studies concerning possibilities in prevention of hypertension progression. Examples of combination of anti-hypertension drug groups are presented as well.

Keywords: hypertension, pre-hypertension, guidelines, change of life-style, anti-hypertension drugs.