Via practica 3/2008

KAZUISTIKA OVPLYVNENIA KARDIOMETABOLICKÉHO RIZIKA CHIRURGICKOU LIEČBOU OBEZITY

doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc., MUDr. Martin Bolek, MUDr. Rastislav Johanes

Autori v tejto kazuistike prezentujú význam novej metódy v chirurgickej liečbe obezity na redukciu hmotnosti i na ďalšie parametre považované za súčasť metabolického syndrómu. Sleeve (rukávová) resekcia, alebo tubulizácia žalúdka je relatívne nová metóda, ktorá sa radí medzi reštrikčné operácie a výsledky dosiahnuté touto metódou sú veľmi sľubné. U 45-ročnej pacientky došlo ku poklesu BMI, úprave esenciálnej hypertenzie, ku zmenšeniu obvodu pása a k úprave hodnôt glykémií.

Kľúčové slová: bariatria, sleeve resekcia žalúdka, redukcia hmotnosti, metabolický syndróm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CASE REPORT ON INFLUENCE OF SURGICAL TREATMENT OF OBESITY ON CARDIOMETABOLIC RISK

The authors in this case report present influence of a new surgical technique on the weight loss and other parameters of metabolic syndrome, as well. Sleeve resection is relatively new method. It is restrictive type of operation. Results of this method seem to be very promising. In this case, 45 years old woman, decrease of BMI, blood presssure, waist circumference and levels of blood sugar was observed .