Via practica 3/2011

Diagnostika akútnej pankreatitídy

doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.

Akútna pankreatitída je choroba charakterizovaná signifikantnou morbiditou a mortalitou. U pacientov s podozrením na akútnu pankreatitídu je potrebné starostlivo odobrať anamnézu u každého, ďalej je potrebné sa zamerať na liekovú anamnézu a nezabudnúť urobiť fyzikálne vyšetrenie. Etiológia akútnej pankreatitídy môže mať rozhodujúci dosah na výber liečby, podobne ako aj na určenie závažnosti a mala by byť preto určená promptne a presne. Diagnóza akútnej pankreatitídy sa stanovuje, ak sú prítomné aspoň dve z uvedených troch kritérií: 1) akútna bolesť brucha s citlivosťou lokalizovaná v hornej časti brucha; 2) elevácia pankreatických enzýmov v krvi, moči alebo ascitickej tekutine; 3) prítomnosť abnormálneho obrazu na pankrease pri zobrazovacích vyšetreniach, ktorý býva prítomný pri akútnej pankreatitíde.

Kľúčové slová: akútna pankreatitída, diagnóza, lipázy, ultrasonografia, počítačová tomografia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnosis of acute pancreatitis

Acute pancreatitis is a disease characterized by significant morbidity and mortality. It is essential to interview all patients, take their medical histories and perform a physical examination. The etiology of acute pancreatitis may have a crucial impact on treatment policy as well as the severity assesment and it should be determined promptly and accurately. Acute pancreatitis should be diagnosed if the patient presents with at least two of the following three criteria: 1) acute abdominal pain and tenderness in the upper abdomen; 2) elevated levels of pancreatic enzymes in blood, urine or ascitic fluid; 3) the presence of abnormal imaging findings in the pancreas that are associated with acute pancreatitis.

Keywords: acute pancreatitis, diagnosis, lipase, ultrasound, computed tomography