Via practica 5/2015

Anémie – liečba

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Emília Flochová, PhD., doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof., MUDr. Lucia Stančiaková

Liečba anémie závisí predovšetkým od jej vyvolávajúcej príčiny. Na dostatočnú efektivitu liečby je preto potrebná predovšetkým komplexná diferenciálna diagnostika. Článok obsahuje prehľad aktuálnych liečebných možností anémie podľa jednotlivých typov, praktické odporúčania týkajúce sa dĺžky trvania a manažmentu pacienta s anemickým syndrómom.

Kľúčové slová: anémie, liečba, manažment, železo, rekombinantný erytropoetín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anaemias – treatment

The treatment of anaemia depends predominantly on its underlying condition. For the sufficient effectiveness of the treatment, the complex differential diagnosis is therefore of particular importance. The article contains the review of actual treatment options of anaemia according to its kinds, practical recommendations regarding the duration of the therapy and management of the patient with anaemic syndrome.

Keywords: anaemias, treatment, management, iron, recombinant erythropoetin.