Via practica 3/2007

ADOLESCENTNÁ NEFROLÓGIA

doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.

Adolescentná nefrológia má svoje špecifiká ako v spektre chorôb, tak i v ich priebehu. Najčastejším nálezom v praxi nefrológa je izolovaná Er-úria a proteinúria, u dievčat dominujú baktériové infekcie močových ciest. Všetky, i náhodne zistené nálezy v moči treba dôsledne vyšetriť, pretože mnohokrát sa napr. za banálnou proteinúriou skrýva závažná choroba obličiek. V neposlednom rade treba upozorniť i na zvýšené riziko vzniku systémových glomerulonefritíd, ktoré majú zlú prognózu. Len dobre postavená diagnóza umožní použiť správnu liečbu a predísť tak vzniku chronickej choroby obličiek, nie raz až chronickej renálnej insuficiencie.

Kľúčové slová: baktériové infekcie močových ciest, proteinúria, systémové glomerulonefritídy, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ADOLESCENT NEPHROLOGY

Adolescent nephrology is a very specific in the spectrum and course of diseases. The high frequency finding in the practice of nephrologist is isoliated erytrocyturia and proteinuria, by the girls dominate the bacterial urinary tract infection. All, also a mere chance as-certain in the urine must by consistent investigate, because also the banal proteinuria can mean a very important diseases of the kidney. In the adolescent age is very high risk for the development of systemic glomerulonephritis, and all these cases have a very bad prognosis. Only a good diagnosis in the posibility for a right treatment and can stop the development of the chronic kidney disease, eventualy chronic renal failure.

Keywords: bacterial urinary tract infection, erytrocyturia, proteinuria, systemic glomerulonephritis, diagnosis, treatment.