Vaskulárna medicína 3/2016

Takayasuova arteriitída a gravidita – dve kazuistiky a prehľad literatúry

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., MUDr. Ivar Vacula, PhD., MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

Takayasuova arteriitída (TA) je chronické zápalové progresívne ochorenie neznámej etiológie, postihujúce najmä oblúk aorty a jeho odstupy. Postihuje predovšetkým mladšie ženy v reproduktívnom veku do 40 roku života, čo akcentuje potrebu hovoriť o možných komplikáciách TA v gravidite. Samotná diagnóza je častejšie stanovená už pred tehotenstvom, v jeho priebehu sa symptómy a znaky ochorenia prvýkrát prejavia len zriedkavo. Prirodzený priebeh ochorenia sa v tehotenstve skôr zlepšuje a komplikácie v podobe nekontrolovateľnej hypertenzie, preeklampsie a eklampsie, srdcového zlyhania z retencie tekutín alebo závažnej aortálnej regurgitácie sú relatívne zriedkavé. Prezentujeme dve prípadové štúdie a ponúkame do diskusie súvisiace aspekty a riziká.

Kľúčové slová: Takayasuova arteriitída, gravidita, artériová hypertenzia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Takayasu arteriitis in pregnancy – two case reports and the review of the literature

Takayasu arteriitis (TA) is a chronic, inflammatory progressive disease of unknown pathophysiology, affecting mostly the aortic arch and its branches. Young women in a reproductive age under 40 create the majority of the targeted population. Thus the special awareness of some possible complications in pregnancy is needed. The diagnosis of TA is more likely established before the pregnancy, symptoms and signs only rarely occur during the pregnancy. However, the natural history of the TA in pregnancy is more likely improved and complications as the uncontrolled hypertension, preeclampsia or eclampsia, as well as the heart failure from retention of the fluid or severe aortic regurgitation are relatively rare. We present two case reports of our TA patients concerning 4 pregnancies and discuss some aspects of associated risks.

Keywords: Takayasu arteriitis, pregnancy, arterial hypertension