Vaskulárna medicína 2/2021

Komplikácie tepnovo-žilových spojení z pohľadu cievneho chirurga

Doc. MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH., MUDr. Jana Pobehová, PhD.

Kvalitne našitá a dostatočne rozvinutá tepnovo-žilová spojka, tzv. a-v fistula (AVF), umožňuje kratší čas dialýzy, je menej bolestivá pri pichaní, znižuje počet operácií a hospitalizácií. Umožňuje opakovane napájať pacienta na hemodialyzačný prístroj. Rozvinutie a dlhodobá funkcia a-v fistuly závisia od stavu ciev pacienta, od priesvitu končatinových artérií a vén, od technického našitia a od jej správneho pooperačného a podialyzačného ošetrovania.

Kľúčové slová: artériovenózna fistula, dilatácia, stenóza, trombóza, infekcia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Complications of arterio-venous connections from the view of vascular surgery

Summary: High-quality sewn and sufficiently developed arterial-venous connector, the so-called a-v fistula (AVF), allows shorter dialysis times, is less painful to prick, reduces the number of surgeries and hospitalizations. Allows the patient to be repeatedly fed to a hemodialysis machine. The development and long-term function of the α-v fistula depend on the condition of the patient‘s vessels, on the lumen of the limb arteries and veins, on technical suturing and on its proper postoperative and post-dialysis treatment.

Keywords: arteriovenous fistula, dilatation, stenosis, thrombosis, infection