Vaskulárna medicína 1-2/2012

Kompartment syndróm

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., RNDr. Ivan Varga, PhD., MUDr. Radoslav Zamborský, MUDr. Vladimír Popelka, PhD., RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.

Kompartment syndróm je závažný stav, ktorý je vyústením zvýšeného tlaku vo svalovom kompartmente, a najčastejšie sa vyskytuje pri poraneniach končatín. Perfúzia a oxygenácia tkanív svalov a nervov je znížená a bez liečby dochádza k ich trvalému poškodeniu. Akútny kompartment syndróm je považovaný za urgentnú situáciu, včasné rozpoznanie a liečba (fasciotómia) sú rozhodujúce faktory ovplyvňujúce celkový výsledok. Brušná forma kompartment syndrómu (ACS) si získala pozornosť len nedávno a spája sa s vysokou mortalitou.

Kľúčové slová: kompartment syndróm, abdominálny kompartment syndróm, fasciotómia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Compartment syndrome

Compartment syndrome is a serious condition caused by the increased pressure in muscle compartment, mostly occurring after limb injuries. Perfusion and oxygenation of muscle and nerve tissues are decreased and it can lead to its permanent damage if not treated properly. Acute compartment syndrome is an emergency situation and time delay before treatment (fasciotomy) becomes the critical factor in determining outcome. The abdominal compartment syndrome (ACS) has received considerable attention just recently and it is associated with high mortality.

Keywords: compartment syndrome, abdominal compartment syndrome, fasciotomy.