Vaskulárna medicína 2/2021

Endovaskulárna liečba pri syndróme diabetickej nohy – pohľad cievneho chirurga vykonávajúceho perkutánne intervencie

MUDr. Ján Hruškovič, MUDr. Jaroslav Galko, MUDr. Simona Mesárošová, MUDr. Juraj Tóth, MUDr. Ivan Bedevelskyy, MUDr. Ľubomír Bódiš, MUDr. Zdenka Milá, MUDr. Martin Duchoň, MUDr. Jakub Boďo, MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.

Syndróm diabetickej nohy je závažná komplikácia diabetes mellitus. Približne u polovice pacientov je prítomná aj ischemická choroba dolných končatín, pričom sú dominantne postihnuté krurálne tepny. Revaskularizácia zohráva kľúčovú úlohu v liečbe týchto prípadov syndrómu diabetickej nohy. Endovaskulárne intervencie predstavujú bezpečnú alternatívu revaskularizácie s výsledkami porovnateľnými s otvorenými cievno-chirurgickými technikami.

Kľúčové slová: endovaskulárna intervencia, revaskularizácia, syndróm diabetickej nohy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Endovascular treatment in diabetic foot syndrome – the view of a vascular surgeon performing percutaneous intervention

Diabetic foot syndrome is a serious complication of diabetes mellitus. Approximately half of the patients also have peripheral arterial disease, with the crural arteries being predominantly affected. Revascularization plays a key role in the treatment of these cases of diabetic foot syndrome. Endovascular interventions represent a safe alternative of revascularization with results comparable to open vascular surgery techniques.

Keywords: endovascular intervention, revascularization, diabetic foot syndrome