Psychiatria pre prax 4/2016

Suicidalita u poruch osobnosti

doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D., Mgr. Zuzana Sedláčková, PhDr. Marie Ocisková, Ph.D., prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc., MUDr. Aleš Grambal, Ph.D.

Porucha osobnosti má výrazný vliv na prožívání a chování jedince. Její přítomnost může zvyšovat riziko výskytu suicidálního chování, protože je zpravidla spojena se zhoršenou schopností zvládat stresové situace. Zátěžové události mohou spustit suicidální myšlenky, nebo vést k suicidálnímu pokusu. Spouštěče suicidálních rozlad mohou být specifické v závislosti na konkrétním typu poruchy osobnosti. Riziko sebevraždy je zvýšené především u disociální, histriónské, hraniční a narcistické poruchy osobnosti. Komorbidní psychiatrická porucha, zvláště pak deprese, může zvyšovat pravděpodobnost výskytu suicidálního jednání.

Kľúčové slová: poruchy osobnosti, suicidalita, spouštěče suicidálního jednání

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Suicidality in personality disorders

Personality disorder has a significant effect on internal experience and behavior of an individual. Its presence may increase the risk of suicidal behavior, because this disorder is associated with impaired ability to cope with stressful situations. Specific events may not only induce suicidal thoughts, however can also lead to suicidal attempt in individuals with personality disorder. Triggers of suicidality may be specific depending on the particular type of personality disorder. The risk of suicide is increased especially in antisocial, histrionic, borderline and narcissistic personality disorder. Comorbid psychiatric disorder, particularly depression, may increase the probability of suicidal behavior.

Keywords: personality disorders, suicidality, triggers of suicidal behavior