Psychiatria pre prax 3/2012

Nové trendy rozvoje biologické psychiatrie

MUDr. Michal Maršálek, CSc. , prof. MUDr. Eva Češková, CSc. , doc. MUDr. Roman Jirák, CSc., doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.

V oblasti genetiky duševních poruch je soucasná pozornost vedcu zamerena na celogenomové asociacní studie a vyšetrování mikrodelecí/ mikroduplikací DNA. Ty se ukazují být podstatné jako jedna z prícin schizofrenie. Zobrazovací metody mozku se pokoušejí hledat biomarkery, využitelné pri diagnostice a lécbe duševních poruch. Na základe nových poznatku se hledají nové lécebné postupy u demence u Alzheimerovy choroby, napríklad antiamyloidní terapie nebo ovlivnování metabolizmu mitochondrií. Katatonie stále hledá své místo v nové koncepci klasikace duševních nemocí. Jednotlivé typy katatonie se od sebe mohou etiopatogeneticky i terapeuticky lišit. V oblasti farmakoterapie duševních poruch byla nyní publikována zejména rada vodítek Svetové federace spolecností pro biologickou psychiatrii. Nové stimulacní metody mozku se prosazují zejména v lécbe deprese a schizofrenie.

Kľúčové slová: genetika, zobrazovací metody mozku, demence, katatonie, farmakoterapie, stimulacní metody mozku.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New advancements in biological psychiatry

In the genetics of mental disorders, the main eort of the scientists is recently aimed at genome-wide association studies and the detection of DNA microdeletions/microduplications. They seem to be important as one of the substantial parts of the genetic background of schizophrenia. Brain neuroimaging seeks to define biomarkers, useful in the diagnostics and treatment of mental disorders. Based on the new knowledge, modern treatments in dementia in Alzheimer´s disease are developed, e.g. anti-amyloid therapy or modulators of mitochondrial metabolism. Catatonia is still looking for its proper place in the new concepts of classication of mental disorders. Individual subtypes of catatonia are probably dierent from each other in etiopathogenesis and treatment. In the area of pharmacotherapy, several guidelines were recently published by the World Federation of Societies of Biological Psychiatry. New brain stimulation techniques may be ecient in the treatment of depression and schizophrenia.

Keywords: genetics, brain imaging, dementia, catatonia, pharmacotherapy, brain stimulation techniques.