Praktické lekárnictvo 2/2022

XLVII. Lekárnické dni Milana Lehkého − správa z odborného podujatia

Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť