Praktické lekárnictvo 4/2012

Súčasné možnosti terapie benígnej hyperplázie prostaty – časť II.

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

Benígna hyperplázia prostaty je jedno z najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení u mužov nad 50 rokov. Prevalencia tohto ochorenia na svete sa neustále zvyšuje. Fytofarmaká s obsahom účinných extraktov, napr. zo serenoi plazivej, slivky africkej alebo tekvice obyčajnej slúžia nielen na prevenciu, ale aj terapiu tohto ochorenia. Pričom sa často používajú aj v kombinácií s farmakologickou liečbou.

Kľúčové slová: prostata, terapia, prevencia, fytofarmaká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current possibilities of benign prostatic hyperplasia therapy part II.

Benign prostatic hyperplasia is one of the most frequent disease in men over 50 years. The prevalence of the disease is increasing in the world. Phytopharmaceuticals containing the active extracts from Saw Palmetto creeping, African plums and pumpkins are common not only in prevention but as well as in treatment of the disease. It is often used together with pharmacological treatment too.

Keywords: prostate, treatment, prevention, phytopharmaceuticals.