Praktické lekárnictvo 3/2013

Specifika farmakoterapie v neonatologii

PharmDr. Petra Thomson

První měsíc života je fází rychlého vývoje a zrání a farmakokinetika v tomto období novorozence je velmi specifická. Extrapolace dospělých dávek léčivých látek není v pediatrické praxi obvykle možná. Tento článek popisuje základní farmakokinetické principy u novorozenců, jejich dopad na terapii a zabývá se ve stručnosti častými komplikacemi a onemocněními kojenců v rané fázi života, které často vedou k hospitalizaci na specializovaných jednotkách neonatální intenzivní péče. Neonatologie je oblastí, kde farmaceut může významně přispět k bezpečné a efektivní farmakoterapii.

Kľúčové slová: novorozenec, terapie, farmakokinetika, farmakologie, farmacie, komplikace, vitaminy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Specifics of pharmacotherapy in neonates

The first month of life is a phase of rapid growth and development, making the understanding of pharmacokinetics in neonates a unique challenge. Extrapolating adult medicine dose to neonates is rarely possible in practice. This article outlines basic pharmacokinetic principles in newborns, its impact on pharmacotherapeutical management and some common reasons for admission of neonates to neonatal intensive care units. These specific pharmaceutical issues present great scope for pharmacists to contribute to the safe and effective treatment of neonates.

Keywords: neonate, pharmacokinetics, therapy, pharmacology, pharmacy, complication, vitamins.