Praktické lekárnictvo 4/2011

Příspěvek k problematice geriatrické farmakoterapie

MUDr. David Suchý, Ph.D., MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.

Farmakoterapie ve stáří je komplikována řadou faktorů, včetně fyziologických změn, přítomností více onemocnění, funkčními změnami mentálních a fyzických schopností. Mění se i schopnost pacienta dodržovat doporučenou medikaci. Nežádoucí účinky léků a lékové interakce jsou častější než v mladší populaci. Geriatrické syndromy mohou být vyvolány, exacerbovány či zhoršeny předepsanou nebo OTC medikací. Změny ve farmakodynamice i farmakokinetice mohou změnit odpověď na medikaci a přispět k vyššímu výskytu nežádoucích účinků léčby. Farmakoterapie ve stáří vyžaduje specializovaný přístup a opatrnost v indikacích léčiv u seniorů.

Kľúčové slová: farmakoterapie ve stáří, polymorbidita, polypragmazie, farmakokinetika, farmakodynamika, nežádoucí účinky, compliance.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Contribution to questions of pharmacological treatment in the elderly

Pharmacotherapy in the elderly is complicated by multifactorial issues, including age-related physiologic changes, the presence of multiple chronic disease states, functional changes in mental and physical abilities, and decrease of patienťs ability to comply with recommended therapy. Adverse drug reactions and interactions are more common than in the general l population. Geriatric clinical syndromes can be induced or exacerbated by prescribed and OTC pharmaceuticals. Pharmacodynamic and pharmacokinetic changes may alter response to a given medication resulting in increased risc of adverse reactions. Pharmacotherapy in elderly requires specific approach and awareness in indicating medication to senior patiens.

Keywords: pharmacotherapy in the elderly, polymorbidity, polypraharmacy, pharmacokinetics, pharmacodynamics, adverse reactions, compliance.