Praktické lekárnictvo 2/2019

Nová perorální antikoagulancia a gastroenterologie

MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, Ph.D., MBA

Nová perorální antikoagulancia, která se také pro svůj přímý inhibiční účinek trombinu nebo faktoru Xa označují jako přímá perorální antikoagulancia, reprezentují progresivně se uplatňující skupinu antitrombotických léčiv v klinické praxi. Z pohledu trávicího traktu je nutné jednak respektovat farmakokinetické procesy vstřebávání a metabolické přeměny účinných látek na cestě k dosažení vlastního farmakologického účinku, jednak nezapomínat na rizika terapie v podobě krvácení, dyspeptických obtíží a hepatopatie. Speciálni případ posouzení aktuálního rizika krvácení vs. trombotické komplikace představuje oblast intervenční endoskopické gastroenterologie.

Kľúčové slová: přímá perorální antikoagulancia, farmakokinetika, krvácení, endoskopie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New oral anticoagulants and gastroenterology

New oral anticoagulants, also known as direct oral anticoagulants due to their direct inhibitory effects towards thrombin or factor Xa, represent a progressive group of antithrombotic drugs in clinical therapy. Regarding alimentary tract, it is necessary to respect the pharmacokinetic processes of absorption and metabolic conversion of effective compounds to achieve the particular pharmacological effect. In addition, particular risks of bleeding, dyspeptic discomfort and hepatopathy are to be concerned too. The evaluation of the actual risk of bleeding versus thrombotic complication introduces the special case of intervention endoscopic gastroenterology.

Keywords: direct oral anticoagulants, pharmacokinetics, bleeding, endoscopy