Praktické lekárnictvo 1/2022

Metamizol (dipyron)

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS, MUDr. Hana Jurečková, Ph.D.

Přestože je metamizol známý a užívaný téměř 100 let, stále je jeho použití spojené s řadou neznámých. V rámci níže uvedeného sdělení jsme se zaměřili na podrobnější popis kinetiky tohoto léčiva s cílem poskytnout základní informace pro odhad úpravy dávkování u pacientů se sníženými eliminačními funkcemi. V této oblasti jsou totiž nejen souhrny údajů o přípravku, ale i literární zdroje relativně strohé. Dále bychom chtěli upozornit na potenciál zkřížené reakce s nesteroidními antiflogistiky, která nemusí být na první pohled zřejmá, a v klinické praxi tak může být snadno přehlédnuta. Následně diskutujeme možnosti řešení léčby bolesti u pacientů se známou alergií na metamizol. V poslední části připomeneme změny v registraci pro použití metamizolu v těhotenství a při kojení a upozorníme také na aktuálně vydanou výstrahu před hepatotoxicitou.

Kľúčové slová: metamizol, farmakokinetika, zkřížená alergie, nesteroidní antiflogistika, nežádoucí účinky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Metamizole (dipyrone)

Metamizole has been known and used for almost 100 years, yet several unknowns are still associated with its use. This paper focuses on a more detailed description of this drug’s kinetics to provide necessary information for estimating adequate dosing in patients with impaired kidney or liver functions. In this area, not only the summaries of product characteristics but also the literature are relatively austere. Furthermore, we would like to draw attention to the potential for cross-reaction with nonsteroidal anti-inflammatory drugs, which may not be obvious at first glance. In clinical practice, it can be easily overlooked. Subsequently, we discuss the options for therapy of pain in patients with a known allergy to metamizole. In the last part, we remind you of the changes in the approval for metamizole during pregnancy and breastfeeding. We also draw attention to the currently issued warning against hepatotoxicity.

Keywords: metamizole, pharmacokinetics, cross reaction, nonsteroidal antiinflammatory agents, adverse drug reaction