Pediatria pre prax 5/2016

Život ohrožující infekční onemocnění v primární pediatrické péči

doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

Článek je věnován závažným, život ohrožujícím onemocněním způsobeným bakteriemi, počínající sepsí. Je uvedena jejich obecná charakteristika se zřetelem na to, kdy na ně má pomyslet praktický lékař pro děti a dorost (dále PLDD). Jsou doporučeny obecné postupy v primární péči před transportem do nemocnice, případně i další opatření s ohledem na jednotlivé vyvolavatele život ohrožujících infekcí (Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae typ b).

Kľúčové slová: život ohrožující bakteriální onemocnění, primární pediatrická péče, diagnóza, první pomoc

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Life-threatening infections diseases in pediatric primary care

The article is devoted to serious, life-threatening disease caused by bacteria, beginning sepsis. Indicating their general characteristics with respect to when they think a general practitioner for children and adolescents (hereafter PLDD). The therapeutic procedures are recommended for general practice in primary care before being transported to hospital, or other action with respect to individual agents of life-threatening infections (Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae type b).

Keywords: life-threatening bacterial diseases, pediatric primary care, diagnosis, first aid