Pediatria pre prax 4/2017

Svrab u dětí

MUDr. Jana Zímová, Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová

Svrab je epidemická ektoparazitóza vyvolaná zákožkou svrabovou. Zdrojem nákazy je nemocný člověk. K přenosu infekce dochází buď přímo, nebo nepřímo. Inkubační doba je 2–3 týdny. Onemocnění charakterizuje intenzivní noční pruritus. V dětském věku se toto onemocnění vyskytuje velmi často. Diagnostika choroby je založená na pozitivní anamnéze nočního pruritu, klinickém obraze a průkazu zákožky v kůži nemocného. Metodou první volby v terapii choroby u dětí je permethrin a síra. Svrab podléhá povinnému epidemiologickému hlášení. V článku popisujeme etiologii, patogenezi, diagnostiku, diferenciální diagnostiku a terapii choroby včetně současné legislativy a protiepidemických opatření.

Kľúčové slová: svrab, zákožka svrabová, svědění, diagnostika, terapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Scabies in children

Scabies is epidemic ectoparasitosis caused by human parasite Sarcoptes scabiei, var. hominis. The reservoir of a contagion is the man. The transmission of the disease is caused by direct or indirect contact. The incubation period ranges from two to three weeks. The disease is characterised by an intensive night pruritus. In childhood age we can find this disease very frequently. Diagnostics is based on positive night pruritus, clinical picture and demonstration of Sarcoptes scabiei in skin of ill person. The method of the first alternative at children there is permethrin and sulphur. Scabies is subordinated to the obligatory epidemiologic announcement. In the article we describe aetiology, pathogenesis, diagnostics, differential diagnostics, treatment and present legislation with precaution.

Keywords: scab, Sarcoptes scabiei, itch, diagnosis, therapy