Pediatria pre prax 6/2005

Onemocnění vyvolaná virem varicella-zoster

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Virus varicella zoster patřící do skupiny herpetických virů je při primoinfekci vyvolavatelem planých neštovic, při jeho reaktivaci člověk onemocní pásovým oparem. Plané neštovice probíhají ve většině případů bez komplikací, i když jejich průběh je pro nemocného nepříjemný. U některých pacientů především z rizikových skupin však mohou být těžkým, i život ohrožujícím onemocněním. Pásový opar, který se vyskytuje hlavně u osob vyššího věku, může být zdrojem dlouhodobých neuralgií. V současné době existují možnosti prevence i specifické léčby zvláště pro osoby se zvýšeným rizikem.

Kľúčové slová: virus varicella zoster, plané neštovice, pásový opar, klinický obraz, diagnostika, léčba, očkování.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ILLNESSES CAUSED BY VARICELLA ZOSTER VIRUS

Varicella zoster virus, belonging to the herpetic group of viruses, is in primary infection a trigger of chicken pox, in the course of its reaktivation the patiens develops shingles. The course of chicken pox is usually without complications, even though unpleasant for the patiens. In some patients mainly from at-risk groups, however, chicken pox can be a life threating illness. Shingles, with course mainly in older patiens, can be a source of long term neuralgia. There is possibilities for prevention as well as specific treatment for person at-higher risk of infection.

Keywords: varicella zoster virus, varicella, shingles, clinical picture, diagnosis, treatment, vaccination.