Pediatria pre prax 5/2012

Novinky v přístupu k dětskému pacientovi s alergickou rýmou a asthma bronchiale

MUDr. Jarmila Turzíková

Alergická rýma a průduškové astma jsou podle nových poznatků považovány za součást „alergického syndromu jednotných dýchacích cest“. Alergická rýma je nejen jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů pro rozvoj astmatu, ale může průběh astmatu negativně ovlivňovat. Včasná diagnostika a léčba obou chorob podle současných mezinárodních doporučení pro dětský věk je předpokladem jejich kvalitního života bez závažnějších příznaků a omezení.

Kľúčové slová: alergická rýma, průduškové astma, diagnóza, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New approach to children with allergic rhinitis and asthma bronchiale

Allergic rhinitis and asthma bronchiale are according to the new knowledge described as the components of „one airway disease“. Allergic rhinitis is not only one of the most important risk factors for development of bronchial asthma but it has also a negative impact on the course of asthma. Early diagnosis and treatment of both diseases as recommended in international guidelines is condition for a good quality of live in all children without serious symptoms and limitations.

Keywords: allergic rhinitis, asthma bronchiale, diagnosis, treatment.