Pediatria pre prax 3/2012

Hypertyreóza u dětí

MUDr. Božena Kalvachová, CSc.

Přestože poruchy tyroidální osy v populaci plynule narůstají, hypertyreóza v dětství patří k onemocněním vzácným. Incidence se zvyšuje s věkem, více než 60 % imunogeneticky podmíněných hypertyreóz vzniká mezi 10.–15. rokem, u dívek častěji. Pozitivní rodinná anamnéza tyroidálních autoimunit, klinické příznaky a laboratorní ověření činí záchyt hypertyreózy v první linii poměrně jednoduchým. Diferenciální diagnostika, léčba a dispenzarizace těchto pacientů patří do kompetence dětského endokrinologa.

Kľúčové slová: hypertyreóza, novorozenec, děti, diagnostika, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hyperthyroidism in children

Although thyroid axis disorders are increasingly frequent in the population, hyperthyroidism in childhood is a rare condition. The incidence increases with age, with more than 60% of immunogenetic forms of hyperthyroidism occurring between 10 and 15 years of age, more frequently in girls. A positive family history of autoimmune thyroiditis, clinical symptoms and laboratory tests make the detection of hyperthyroidism in the first line relatively simple. Differential diagnosis, treatment and surveillance of these patients fall within the competence of a paediatric endocrinologist.

Keywords: hyperthyroidism, newborn, children, diagnosis, treatment.