Pediatria pre prax 1/2018

Bolesti chrbta u detí

MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera, MUDr. Zlatica Pavlovičová, MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

Bolesti chrbta sú veľmi častým príznakom u detí, mnohokrát s priamym dosahom na ich každodenný život. Ich výskyt má v poslednýchrokoch stúpajúci trend. Vo väčšine prípadov (95 – 99 %) ide o tzv. nešpecifickú alebo neorganickú bolesť chrbta, pri ktorej nemožnodokázať jednoznačnú príčinu bolestí. V rámci organických príčin, najčastejšie sa vyskytujú pri spondylolýze a Scheuermannovejchorobe. Medzi menej časté príčiny patria spondylodiscitídy, hernie diskov a nádorové procesy. V liečbe nešpecifickej bolesti jekľúčové odstránenie rizikových faktorov (napr. sedavý spôsob života, zlé držanie tela, nadváha, atď.). Pri zistení organickej príčinybolestí, liečba závisí od vyvolávajúcej etiológie.

Kľúčové slová: bolesti chrbta, cervikalgie, dorzalgie, lumbalgie, deti

Back pain in children

Back pain is a very frequent symptom in children. Its incidence shows a rising trend in recent years. It has also direct impact in the everydaylife of the child. In most cases (95-99%) we cannot identify a clear etiology of the pain, and it is classified as inorganic or unespecified.Among organic causes, spondylolysis and Scheuermann´s disease are the most frequent. Spondylodiscitis, disc herniation and tumorsare relatively uncommon. Elimination of risk factors (e.g. sedentary lifestyle, incorrect holding of the body, overweight, etc.) is importantin the therapy of inorganic pain. In the cases of organic pain the therapy depends on the etiology.

Keywords: back pain, neck pain, low back pain, children