Pediatria pre prax 5/2013

Atopická dermatitida u dětí

MUDr. Miroslav Kobsa, MUDr. Nina Benáková, MUDr. Marie Selerová, Ph.D.

Autoři rekapitulují současné poznatky o vzniku a rozvoji atopické dermatitidy, zhodnocují vliv vnějších faktorů. Zaměřením na dětské pacienty podávají přehled o strategii diagnostiky a komplexní péče. Podtrhují zásadní význam dobré edukace pacientů a vytvoření podmínek pro jejich maximální spolupráci při léčbě.

Kľúčové slová: atopická dermatitida, alergie, diagnostika, terapie, výživa, edukace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Atopic dermatitis in children

The authors review the current knowledge on the development and progression of atopic dermatitis and assess the effect of extrinsic factors. While focusing on paediatric patients, they provide an overview of the strategy for diagnosis and comprehensive care. They highlight the essential importance of good patient education and of establishing the conditions for their maximum cooperation during treatment.

Keywords: atopic dermatitis, allergy, diagnosis, treatment, nutrition, education.