Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2012

Vzdelávanie sestier v paliatívnej starostlivosti na Slovensku

PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., PhDr. Eva Bednáriková, PhD., PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.

Cieľom príspevku je poskytnúť pohľad na vzdelávanie sestier v paliatívnej starostlivosti na Slovensku. Sestry po získaní odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania nemôžu stagnovať, a musia sa ďalej vzdelávať.

Kľúčové slová: paliatívna ošetrovateľská starostlivosť, ďalšie vzdelávanie sestier, certifikačná príprava.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nursing education in palliative care in Slovakia

The aim of the contribution is provided the view of nursing education in palliative care in Slovakia. Nurses after graduating in nursing can´t stagnate, but they have to educate in life long learning.

Keywords: palliative nursing care, further nursing education, certification preparation.