Paliatívna medicína a liečba bolesti 2e/2019

Úvodné slovo

MUDr. Jana Hoozová