Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2012

Specialista v oboru paliativní medicíny: paliativec anebo paliatolog?

doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

Autor diskutuje o používání termínů paliativec a paliativní medicína. Slovo paliativec navrhuje nahradit slovem paliatolog a jako synonymum paliativní medicíny doporučuje termín paliatologie.

Kľúčové slová: paliativní medicína, paliativec, paliatolog, paliatologie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť