Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2010

Sippingová enterální výživa a její role u pokročile nemocných – jak ji volit a jak ji užívat

Tamara Starnovská

Sippingová enterální výživa je v paliativní péči důležitým nástrojem optimalizace příjmu živin, není však v současné době dostatečně a efektivně využívána. Příčinou je mimo jiné i fakt, že v přímé péči o nemocného není účelně využíván profese nutričních terapeutů.

Kľúčové slová: sipping, paliativní péče, nutriční terapeut, výživa.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sipping enteral nutrition and its role in advancing patients – how to choose and use it

Sipping enteral nutrition is an important tool in optimization of nutrient intake in palliative care, but it is not used effectively at present. One reason besides others is also the fact that the profession of nutrition therapist is not used efficiently in direct patient care.

Keywords: sipping, palliative care, nutrition therapist, nutrition.