Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2010

Prehľad kategórií psychickej bolesti

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.et.PhD.

Príspevok je zameraný na komplexný prístup k bolesti. Podrobne sa venuje psychickej bolesti, ktorú vymedzuje v štyroch kategóriách: psychická bolesť v zmysle prežívania duševných útrap, psychická bolesť sprevádzajúca chronickú alebo rakovinovú bolesť, psychická bolesť pri niektorých psychiatrických syndrómoch a existenciálna bolesť (prienik medzi psychickou a spirituálnou bolesťou).

Kľúčové slová: psychická bolesť, komplexný prístup, zvládanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Review of categories of psychical pain

The article is focused on the holistic approach to the pain. In the details describes psychic pain, which divides into four categories: psychic pain during the going through the psychical sorrows, psychic pain attending by the chronic or cancer pain, psychic pain during some psychiatric syndroms and existentional pain (intersection of the psychic and spiritual pain).

Keywords: psychical pain, holistic approach, coping.