Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2010

Postoje verejnosti k hospicovej starostlivosti

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť