Paliatívna medicína a liečba bolesti 2e/2015

Paliatívna medicína a starostlivosť na Slovensku

MUDr. Kristina Križanová, MUDr. Andrea Škripeková

Sumarizujeme históriu paliatívnej a hospicovej starostlivosti na Slovensku za 25 rokov jej postupného rozvoja.

Kľúčové slová: paliatívna medicína, hospicová starostlivosť, Slovensko.

stiahnuť celý článok v pdf

Palliative medicine and care in Slovakia

We summarize the history of palliative and hospice care in Slovakia in the course of its development for 25 years.

Keywords: palliative medicine, hospice care, Slovakia.