Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2017

Jak zajistit pacientům v hospici stomatologickou péči?

Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc., MUDr. Vítězslav Zbořil, Ph.D., JUDr. Jan Mach

Nemocní, kterým je poskytována paliativní hospicová péče, trpí nezřídka bolestivými stavy způsobenými odontogenními příčinami. Převoz pacientů, kteří se nacházejí v těžkém klinickém stavu, je příliš zatěžující, ale zajištění osobní návštěvy stomatologa u lůžka může být obtížné. Cílem autorů je poukázat na možnosti zajištění akutní stomatologické péče pacientům v hospici, kteří mají špatnou životní prognózu. Diskutovány jsou rovněž souvislosti spojené s platnou legislativou.

Kľúčové slová: stomatologická péče, paliativní péče, hospic

stiahnuť celý článok v pdf

How to ensure dental care for hospice patients?

In patients in palliative hospice care suffering by serious diseases acute dental care can be needed. Transportation of the patient to dental clinic is very stressful for bad clinical patient state but to ensure acute dental care in hospice can be difficult. Author´s aim is to give a report on some possibilities to ensure dental care for hospice patients. To provide acute dental care immediately in hospice is quite legal and optimal solution.

Keywords: dental care, palliative care, hospice