Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2010

Hamletovská otázka z pohledu pacienta hospice

doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

V duchu hamletovských úvah byl veden rozhovor s 21 nemocnými hospitalizovanými v hospici. Kromě jednoho nemocného pokládali všichni svůj život za absolutní hodnotu. Smysl života spatřovala většina žen v rodinném životě, muži zejména ve zdraví a práci. Víra v Boha nebyla vždy spojena s vírou v posmrtný život. Nikdo z respondentů neprojevil v obecné rovině souhlas s eutanazií.

Kľúčové slová: hospic, smysl života, víra v Boha, eutanazie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

„To be or not to be“ quotation from the hospice patient´s point of view

21 hospice patiens were asked about meaning of their lives. All of them but one valued their individual lives absolutely. For women, the family and children were most important, for men it was health, occupation and work generally. Religious faith in God wasn´t always connected with the belief in post-mortal life. Nobody agreed with euthanasia (from the common point of view).

Keywords: hospice, meaning of life, Religious faith, euthanasia.