Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2009

Doplnkové akupunktúrne metódy v liečbe bolesti

MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.

Ľudstvo sa zaoberá liečbou bolesti a ochorení už od počiatku svojej existencie. V priebehu tisícročí sa opakovane stretávalo s metódami, ktoré miernili obtiaže alebo dokázali urýchliť hojenie tela. Niektoré metódy zanikli, mnohé zostali a používajú sa dodnes. Ich úlohou je nastoliť rovnováhu vnútorného prostredia nenásilným, pre živý organizmus ekologickým spôsobom.

Kľúčové slová: akupunktúra, akupresúra, moxibuscia, vákuumterapia, magnetoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Complementary acupuncture methods in treatment of pain

The Mankind treats illnesses since their existence. In passage of time people were comming across methods, that werw calming down some problems or were able tu hurry up healing of a body. Some of the methods died ont, many of them survived and are used till today. Their task is to establish new balance of inner environment by non-violent and ecologic way which is acceptable for a living organism.

Keywords: acupuncture, acupressure, moxibustion, cupping therapy, magnetotherapy.