Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2017

Dermatologická konzilia v hospici prostřednictvím internetové sítě

Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc., MUDr. Zora Poláčková, Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

Nemocní, kterým je poskytována paliativní hospicová péče, trpí velmi často kožními afekcemi a konzultace ze strany dermatologa může být nezbytná. Převoz pacientů, kteří se nacházejí v těžkém klinickém stavu, je příliš zatěžující, ale zajištění včasné osobní návštěvy dermatologa u lůžka může být obtížné. Cílem autorů je poukázat na možnost provedení konzultací prostřednictvím internetového přenosu, kdy je zasílána písemná dokumentace a fotodokumentace do ambulance dermatovenerologa, který po vyhodnocení nálezu odešle stejnou cestou zpět lékařskou zprávu s příslušným doporučením. Autoři uvádějí dvě vlastní kazuistiky.

Kľúčové slová: dermatologická péče, paliativní péče, hospic

stiahnuť celý článok v pdf

Dermatological consultation in hospice by the internet

In patients in palliative hospice care suffering by dermatological diseases dermatological consultation can be needed. Transportation of the patient to dermatological clinic is very stressful for bad clinical patient state but to ensure dermatological consultation in hospice can be difficult. Author´s aim is to give a report on the possibility to ensure dermatological consultation by the internet when medical documentation with appropriate photos is sent to specialist. Two author´s case reports are enclosed.

Keywords: dermatological care, palliative care, hospice