Onkológia 2/2012

Slizničný malígny melanóm v ORL oblasti

MUDr. Michal Rosoľanka, prof. MUDr. Milan Profant, CSc., MUDr. Alica Lužáková, MUDr. Peter Hlavčák, PhD.

Slizničný malígny melanóm je zriedkavo sa vyskytujúci zhubný nádor hlavy a krku s najčastejšou lokalizáciou v sinonazálnej oblasti a ústnej dutine. Spomedzi ostatných slizničných malignómov ORL oblasti sa vyníma svojou výraznou biologickou agresivitou manifestovanou častými lokálnymi recidívami a vzdialenými metastázami. Slabá kontrola komplexnou protinádorovou liečbou a vysoká mortalita len potvrdzujú mimoriadnu závažnosť tejto choroby.

Kľúčové slová: slizničný malígny melanóm, diagnostika, liečba, prognóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mucosal melanoma of the head and neck

Melanoma arising from the mucosal surfaces of the head and neck is a very rare malignant disease mainly situated in sinonasal and oral regions. Compared to the other malignant tumors in head and neck localisation, mucosal melanoma has an outstanding position due to his distinct biological aggressiveness. Frequent locoregional recurrences, distant metastasis, poor multimodality treatment control and high mortality rate confirm the gravity of this disease.

Keywords: mucosal malignant melanoma, diagnosis, treatment, prognosis.