Onkológia 6/2008

PRÍNOS MAGNETICKEJ REZONANCIE V DIAGNOSTIKE KOSTNÝCH METASTÁZ

doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

Magnetická rezonancia (MR) je metódou voľby v detekcii patologických zmien kostnej drene. Vo všeobecnosti sa vyznačuje vysokou senzitivitou v diagnostike kostných metastáz, a to aj v prípadoch negatívneho scintigrafického vyšetrenia. Podstatou MR diagnostiky kostných metastáz je vysoký tkanivový kontrast, dobré rozlíšenie anatomických detailov a multiplanárne zobrazovanie. Súčasne na základe zistenia redukcie veľkosti lézie a zmeny v jej signálovej intenzite umožňuje posúdenie miery liečebnej odpovede.

Kľúčové slová: magnetická rezonancia, kostné metastázy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE DIAGNOSTICS OF BONE METASTASIS

Magnetic resonance imaging (MRI) is the method of choice in the detection of pathological bone marrow changes. Generally, it is highly sensitive in the diagnosis of bone metastasis, especially in the cases of negative bone scintigraphy. The main value of MRI in the diagnostics of bone metastasis is due to its high tissue contrast, good differentiation of anatomical details and due to its multiplanar capability. In addition, based on the evaluation of lesions size reduction and on the change of its signal intensity, it allows a monitoring of the treatment response.

Keywords: magnetic resonance imaging, bone metastases