Onkológia 6/2009

Prídavné chromozómové zmeny u pacientov s akútnou promyelocytovou leukémiou – ich vplyv na prežívanie

MUDr. Eva Mikušková, MUDr. Iveta Oravcová, MUDr. Pavol Kotouček, MUDr. Radoslav Greksák, MUDr. Ľudmila Demitrovičová, MUDr. Eva Demečková, MUDr. Branislav Czako

Retrospektívna analýza prežívania pacientov s novodiagnostikovanou akútnou promyelocytovou leukémiou s a bez prídavných cytogenetických zmien na Klinike hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, pracovisko Petržalka a v Národnom onkologickom ústave v Bratislave.

Kľúčové slová: akútna promyelocytová leukémia, prídavné genetické zmeny, prognóza, chromozóm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Additional chromosomal abnormalities in patients with acute promyelocytic leukemia – their impact on outcome

Retrospective survival analysis of patients with newly diagnosed acute promyelocytic leukemia with and without additional cytogenetic changes in the Clinic of Hematology and transfusiology of University Hospital in Bratislava and in the National Cancer Institute in Bratislava.

Keywords: acute promyelocytic leukemia, additional cytogenetic changes, prognosis, chromosome